Et studie i kontraster

I går fandt jeg på et bogudsalg en lille bog betitlet Den forvandlede Konge, et skuespil af Rudolph Schmidt fra 1876. Hverken titel eller forfatter var mig bekendt, men jeg blev simpelthen nødt til at have bogen med mig hjem, da den for det andet kun kostede 20 kroner, og for det første indeholdt den mest utroligt høflige dedikation jeg har set:

Hvilket ordvalg! “Højvelbaarne”, “Herr Kammerherre”, “Med Højagtelse” og “ærbødigst”. Og så underskrevet blot med forkortelsen “Forf.” (som det altid ærgrer mig lidt at støde på i bøger, fordi jeg ikke kan se det som en rigtig signatur!). Faktisk fremgår forfatterens navn intetsteds af den lille bog, besynderligt beskedent. Jeg måtte søge mig til det på nettet. Modtageren må være Edvard Fallesen, om hvem Wikipedia har meget at sige, bl.a. at han i 1876 blev chef for Det Kgl. Teater, “og arbejdede i denne stilling med stor energi for at afskaffe mangen gammel slendrian”, en formulering der giver det indtryk, at Wikipedia-siden også er fra 1876.

Jeg spekulerede lidt over hvilken af mine øvrige signerede bøger, der udviser den største kontrast til denne. Måske er det Ekstrem Stangtennis af Wulffmorgenthaler, i hvilken Anders Morgenthaler lavede denne lille hilsen;

Kontrasten kunne selvfølgelig have været større – han kunne have skrevet “hader” istedet for “elsker”, fx. Alligevel, noget af en forskel, i stil og udtryk. Det er sjovt at forestille sig de to dedikationer byttet om. Kammerherre Fallesen ville nok have spærret øjnene op.