Preben Geertinger

Jeg læste Preben Geertingers dybt fascinerende erindringsbind Af en retsmediciners bekendelser da bogen udkom omkring 1994. Den lidt mere filosofiske efterfølger fra 1995, Lualaba, læste jeg nogle få år senere, og hvad jeg primært husker fra den læsning var et afsluttende afsnit om “mikroberne” – bakterier og virus, som Geertinger mente menneskene var dårligt rustede til at stille noget op over for. Ikke overraskende har jeg i disse tider fået lyst til at genopfriske hvad det egentlig var han skrev i de afsnit. Nogle af disse tankevækkende passager er gengivet her:

Væsentlige afsnit i min bog handler om, at menneskene på alle leder og kanter er omgivet af umiddelbart ikke synlige artsfjender, mikroberne, og jeg har særlig interesseret mig for virus, som i størrelse er de mindste af disse fjender, men til gengæld langt de farligste. […]
        Naturen kører naturligvis sit eget løb, i store træk uafhængig af mennesket. Mikroberne, de fremmede gener, opholder sig lige så gerne i en kloakrotte som i dronning af Saba. Bare de har det godt. Rundt om i verdenen befinder de sig i lange perioder i for mennesket vanskeligt tilgængelige områder. Der deltager de så i naturens storstilede eksperimenter, skifter nu og da værtsorganisme, springer over til en anden art og boltrer sig i det hele taget af hjertens lyst. Mutationer, store som små, finder ustandselig sted.
        Såfremt vi havde anet faren for godt hundrede år siden, ville vi vel nok have overvejet fordelen ved at begrænse menneskets teknologiske betingede, eksplosive fremstød til den del af verden, vi allerede kendte godt til. […] Mennesket er meget klogt, men så klogt er det ikke. Det værste er, at vi næppe kan gøre noget effektivt ved den ubehagelige situation, vi er havnet i. Den enorme, lynhurtige kommunikation mellem Jordens mennesker, vi har skabt i løbet af de sidste tyve år, kan vi ikke standse. Eller rettere. Vi vil ikke. Det har ikke skortet på advarselssignaler. Jeg har nævnt nogle af dem: HIV, Marburg, Ebola. Og der er flere, hvor de kom fra. Men intet vil blive gjort, før katastrofen er der. Det føler jeg mig overbevist om. […]
        Jeg er ret sikker på, at De på dette tidspunkt vil være tilbøjelig til at se lidt frem for Dem og tænke efter. Et eller andet må der da kunne gøres. Ordet isolation vil falde dem ind. Jeg vil bede dem lægge mærke til, at det var Dem selv, der fik den indskydelse. Det var ikke mig, der sagde det. […]
        Det bekymrer mig, at vi opfører os, som om der var oceaner af tid foran os til at indse og eventuelt løse virkelige problemer. Tværtimod har vi stor forkærlighed for skinproblemer, d.v.s. problemer, som i virkeligheden slet ikke eksisterer, og hvis løsning er ligegyldig og i hvert fald ganske uforpligtende. Et eksempel på dette narrespil er CO2-udslippet, kultveilten.

Og i efterskriften, som zoomer lidt ud og ser tingene i et større perspektiv:

De mange usynlige fjender, mikroberne, som jeg har beskrevet i denne bog, og som naturen omgiver Dem med fra fødsel til grav, behøver de heller ikke, når alt kommer til alt, bekymre Dem så værst meget om. De kan næppe gøre noget ved det, når det kommer til stykket. Syng, drik og vær glad. Glæd Dem over at være menneske.

Rashomon

For noget tid siden læste jeg med kort mellemrum helt tilfældigt bøger der skildrede den samme situation, et bestemt møde med Prins Charles, på to, må man nok sige, ganske forskellige måder. Den første bog var Penn Jillettes God, No! Den anden var et af Stephen Frys memoire-bind, jeg husker ikke længere om det var The Fry Chronicles eller More Fool Me. Ligesom det er svært at forestille sig en mere amerikansk amerikaner end Penn Jillette, er det svært at forestille sig en more engelsk englænder end Stephen Fry, så ikke bare indholdsmæssigt men også hvad stil angår er der stor kontrast mellem de to. Om de to herrer er bekendte med hinandens vidnesbyrd ved jeg ikke. Her er først Penn Jillettes skildring:

Typing “eighteen-wheeler” makes me feel really butch. It’s so purely American. In England they call trucks “fully articulated lorries”, which is another reason we kicked their asses in the Revolutionary War. When Teller and I did a show for Prince Charles, we got in a line to meet the big-eared cheese after the show. Some royal handler gave us instructions about how we were to greet the prince. I explained to His Majesty’s official officious butt boy that I myself was an American, and I would greet Chuck exactly like I greet anyone else. I would be polite, but that was all he was getting out of this freedom fighter – real Americans don’t kiss royal ass. I was much more excited about meeting Stephen Fry and Hugh Laurie anyway; those are asses I’ll gladly kiss. Chuck was really nice, though. He said, “Oh, you’re the fellow who runs over the other chap with the fully articulated lorry.” He had seen me running over Teller with a trick truck in the truck trick on our first NBC TV special, and part of being English royalty is using “chap” and “fully articulated lorry” in one sentence to polite but classless Americans.

Og her er Stephen Frys:

Afterwards I stood one more in the line-up. Next to me was Penn Jillette, one half of the brilliant Penn and Teller, American magicians, pro-science, sceptics of the highest rank.
        Penn turned to me as he watched the Prince slowly coming down the line.
        ‘Do I have to call him “Your Majesty” or any of that shit?
         ‘No, no. Not at all. If you were to use a title it would be “Your Royal Highness”, and from then on “sir”, but there’s no need. After all, I haven’t called you Penn once in this conversation until now, have I, Penn?’
        ‘Oh, OK, just so long as he understands that we don’t talk like that. And what about bowing? I have to bow? We don’t bow in America.’
        ‘No, no,’ I reassure him, ‘no bowing necessary’.
        ‘Cuz I’m an American and we don’t bow.’
        ‘Yes, he knows you’re an American.’
        ‘I won’t get put in the Tower of London or anything?’
        People always thinks that sojourns in the Tower of London, like knighthoods, are somehow in the gift of members of the royal family.
        I reassured him on these points. No highnessing, no kowtowing.
        At last the Prince reaches Penn, who immediately falls almost prostrate to the floor. ‘Your Majesty Highness. Your Royal Sir…’ and so on and so forth, babbling like a gibbon on speed. The Prince passes on to me and whoever was the other side of me without turning a hair. Seen it all before.
        After he had gone, I watched Penn, an enormous man, crouching on the floor, rolling about, beating the planks of the stage, sobbing, stuffing his fist into his mouth and moaning up to the fly-tower: ‘ Why did I do that? What came over me? What power do they have? I betrayed my country!’